Friday, November 21, 2008

Pretty much how I learned Swedish...

...by reading Rocky strips

Jag hade en kompis som gjorde precis som det här för nästan fem år!

No comments: